การสมัครสมาชิก
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลนี้จำเป็นต้องระบุ | ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ | ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลนี้ ไม่ทำการเผยแพร่ | ข้อมูลสำหรับ: ? : มีรายละเอียดเพิ่มเติม: นำเมาส์วางบนไอคอน ข้อมูลเพิ่มเติม: วางเมาส์บนไอคอน
ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับ: ผู้แนะนำ : ใส่ชื่อ me.com username ของผู้แนะนำ
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับ: ชื่อจริง : กรุณากรอกชื่อเต็มจริงๆของคุณ
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลสำหรับ: อีเมล : กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง  เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลยืนยีนไปยังเมลที่คุณระบุ
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับ: ชื่อผู้ใช้ : กรุณากรอกชื่อผู้ใช้ให้ถูกต้อง,  ไม่มีการเว้นวรรค อย่างน้อย 3 ตัวอักษร และประกอบด้วย 0-9,a-z,A-Z
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ
ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลสำหรับ: Me Password : โปรดระบุ Password me.com ของคุณ (เปลี่ยนเป็นอย่างง่าย) สำหรับทำการ Activation

ซึ่งจะทำผ่านหน้าเว็บ me.com.activation โดยไม่จำเป็นต้อง Login เข้าไปใน Account

ทาง [GROOV STORE] ไม่มีนฺโยบายละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่อย่างใด
ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลสำหรับ: สำเนาบัตรประชาชน (ใช้กรณีที่ต้องการเป็น Master Account) : ขนาดความกว้างไม่เกิน 800 Pixels ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB ให้ภาพชัดที่สุด ที่เห็นรายละเอียดได้

รูปของคุณจะถูกลดขนาดให้เหมาะสมอัตโนมัติ หากรูปคุณเกินกำหนด คือ กว้าง 800 พิกเซล สูง 500 พิกเซล, แต่ขนาดไฟล์รูปของคุณไม่ควรเกิน 500 KB.

เลือกไฟล์

หากคลิกที่ "สมัครสมาชิก", คุณต้องแน่ใจแล้วว่าเลือกรูปที่ถูกต้องและต้องการเผยแพร่

* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลสำหรับ: เบอร์โทรติดต่อ (เขียนติดกัน) : เขียนติดกัน
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลสำหรับ: วันเดือนปีเกิด : ใช้ในการสมัคร <a href="http://me.com/" target="_blank">me.com</a><br /><a href="http://me.com/" target="_blank"></a>
ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับ: แจ้งชื่อบัญชีธนาคารที่โอนเข้า : กรอกชื่อธนาคาร
ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับ: เวลาที่โอนเข้ามา : เวลาที่โอนเงินเข้ามา
 
* ข้อมุลส่วนนี้จำเป็นต้องระบุ ข้อมูลนี้จำเป็นต้องระบุ | ข้อมูลส่วนนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ | ข้อมูลส่วนนี้จะเก็บเป็นความลับ ข้อมูลนี้ ไม่ทำการเผยแพร่ | ข้อมูลสำหรับ: ? : มีรายละเอียดเพิ่มเติม: นำเมาส์วางบนไอคอน ข้อมูลเพิ่มเติม: วางเมาส์บนไอคอน