เลือก Package ที่เหมาะสมกับการใช้งาน


1. ลงชื่อสู่ระบบสมาชิกครอบครัว MobileMe


2. ชำระเงิน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ครับ


ชื่อบัญชี วีระวัฒน์ วีระประเสริฐศักดิ์ Werawat Weraprasertsak

BBL-Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ  221-0561-326
KBank ธนาคารกสิกรไทย 758-2422-405
SCB  ธนาคารไทยพาณิชย์ 357-242400-5

3. ยืนยันการชำระเงินผ่าน อีเมล์ หรือผ่าน sms 080 201 1234

โดยการแจ้งยอดโอน ชื่อธนาคารและช่วงเวลาที่โอนเงินเข้า


ทางเราจะรีบตอบยืนยันกลับ ปกติแล้วจะสามารถ Activate ได้ภายใน 5 นาที แต่กรณีที่กลุ่มเต็ม รอเริ่มกลุ่มใหม่ อาจใช้เวลา 3-7 วัน

กรณีถ้าเป็น User me.com อยู่แล้วให้แจ้ง User และ password ในช่อง
"Me.com user" "Me Password" เพื่อใช้ในการต่ออายุ
และกรณีที่สมัครเป็น Master Account ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับผม

MobileMe by GROOV

หากคุณต้องการใช้ MobileMe ในราคาถูก รายละเอียดเพิ่มเติม