สมาชิก me.com เดิม แต่สมัครกับทาง GROOV ครั้งแรก ให้ทำตามขั้นตอนปกติ

การต่ออายุขั้นตอนจะง่ายกว่าสมัครครั้งแรกมาก

โดยก่อนหมดอายุ 1 เดือน เราจะส่งเมล์มาเตือนสมาชิก

จากนั้นสมาชิกตอบกลับ พร้อมชำระเงิน

สมาชิกชำระเงินครบ เราจะส่ง Code เพื่อการ Activate ให้กับ Master ของกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องมีการส่งข้อมูล Password อีกต่อไป

กลุ่มของท่านจะหมดอายุอีก 1 ปีนับจากวันหมดอายุเดิม

MobileMe by GROOV

หากคุณต้องการใช้ MobileMe ในราคาถูก รายละเอียดเพิ่มเติม