ตามนี้ครับผม ไปที่ Control Panel -> Summary
บรรทัดล่างสุดตรง Data Transfer -> Details ก็จะเห็นรายละเอียดดังภาพครับ

MobileMe by GROOV

หากคุณต้องการใช้ MobileMe ในราคาถูก รายละเอียดเพิ่มเติม