ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลหลักคือการแนะนำบอกต่อ 

แม้ว่าเราจะซึ้งในนำ้ใจของสมาชิก แต่แค่นั้นเราคิดว่าไม่พอ 

เราจึงคิด Campaigne ใหม่สำหรับตอบแทนท่านเหล่านั้นครับ

กติกาง่ายๆ 

0. ผู้ที่แนะนำและได้รับการแนะนำ จะได้รับคนละ 1 คะแนน

1. ครบ 5 คะแนน ต่ออายุฟรี 1 ปี สำหรับสมาชิกปกติ หรือส่วนลด 850 บาท สำหรับสมาชิกแบบ Master

2. ครบ 7 คะแนน สมาชิกแบบ Master ต่ออายุฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่เคยแนะนำแล้วยังไม่มีชื่อในระบบ แจ้งย้อนหลังได้ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  โดยระบุ username ของผู้ที่เคยแนะนำมาครับ

MobileMe by GROOV

หากคุณต้องการใช้ MobileMe ในราคาถูก รายละเอียดเพิ่มเติม